Новости кафедры

Список студентов 3 курса лечебного факультета, имеющих пропуски по лекциям за 2018\2019 учебный год

Список студентов 3 курса лечебного факультета, имеющих пропуски по лекциям за 2018/2019 учебный год.

 

Гр. 1301

1.      Галимов И.Р. – 1 нб. (22.04.19)

2.      Исхакова Н.В. – 1нб. (8.04.19)

3.      Макарова А.В. – 3 нб. (25.02.19, 8.04.19, 22.04.19)

4.      Новикова Е.И. – 1 нб. (25.09.18)

5.      Оздоева З.Б. – 2 нб. (8.04.19, 22.04.19)

 

 

Гр. 1302

1.      Бибеева Д.Е.  – 6 нб.(4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 8.04.19, 22.04.19, 6.05.19)

2.      Булхумова Б.Б. – 10 нб. (11.09.18, 25.09.18, 23.10.18,4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19, 6.05.19)

3.      Гатин Р.Р. – 1 нб. (11.03.19)

4.      Давлетшина И.Р. – 6 нб. (25.09.18, 4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 8.04.19,  6.05.19)

5.      Закиев И.Р. – 1 нб. (25.03.19)

6.      Клюс Е.Д. – 2 нб (11.03.19, 25.03.19)

7.      Куркова В.А. – 3 нб. (11.03.19, 8.04.19, 22.04.19)

8.       Рябовский А.И. – 1 нб. (6.05.19)

9.      Сафина С.М. – 2 нб. (25.02.19, 11.03.19)

10.  Сулакова П.В. – 2 нб. (22.04.19, 6.05.19)

11.  Уткина А.И. – 2 нб. (25.02.19, 8.04.19)

12.  Федорова Э.А. - 2 нб. (25.02.19, 8.04.19)

13.  Хайруллина А.Р. – 2 нб. (25.02.19, 11.03.19)

14.  Хуснуллин И.Н. – 1 нб. (11.03.19)

15.  Шабанова М.Р. – 2 нб. (25.02.19, 11.03.19)

16.  Хоссаин М.А. – 5 нб. (23.10.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19)

17.  Загидуллина С. – 1 нб. (4.12.19)

 

 

Гр. 1303

1.      Азизова А.Д. – 1 нб. (4.12.18)

2.      Бекова З.Б. – 1 нб (25.03.19)

3.      Закирова А.Р. – 3 нб. (4.12.18, 25.02.19, 25.03.19,)

4.      Макарова В.В. – 10 нб. (11.09.18, 25.09.18, 23.10.18,20.11.18, 4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19)

5.      Никифорова Е.С. – 1 нб. (4.12.18)

6.      Рахимова М.Ш. – 6 нб. (20.11.18,25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19)

7.      Хафизова Д.М. – 2 нб. (23.10.18,4.12.18)

8.      Хурамшина Г.Ф. – 4 нб. (25.03.19, 8.04.19, 22.04.19, 6.05.19)

 

Гр. 1304

1.      Ахмезянова Л.Ф. – 3 нб. (20.11.18,11.03.19, 25.03.19)

2.      Игнатьев К.Ю. – 4 нб. (25.09.18, 23.10.18, 25.02.19, 22.04.19)

3.      Калимуллова Р.Р. - 11 нб. (25.09.18, 9.10.18, 23.10.18,20.11.18, 4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

4.      Просвирина А.Р. – 1 нб (25.09.18)

5.      Темилов К.Ф. – 6 нб. (25.09.18, 9.10.18, 23.10.18, 11.03.19, 25.03.19, 22.04.19)

6.      Шамсевалиева Л.И. – 1 нб (20.11.18)

7.      Шипшова Л.Г. – 6 нб. (23.10.18, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

 

 

Гр. 1305

1.      Газымов Б.Ф. – 1 нб (4.12.18)

2.      Галиуллина А.Р. – 3 нб. (20.11.18,11.03.19, 6.05.19)

3.      Гиззатуллина А.Ш. – 4 нб. (25.02.19, 25.03.19, 8.04.19, 6.05.19)

4.      Ли А.Д. – 10 нб. (9.10.18, 23.10.18,20.11.18, 4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

5.      Садыков Л.Р. –7 нб.(23.10.18,20.11.18, 4.12.18,11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 6.05.19)

6.      Суровцева В.В. – 10 нб. (9.10.18, 23.10.18,20.11.18, 4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

7.      Шайдуллин Б.Д. – 3 нб. (23.10.18, 25.03.19, 22.04.19)

8.      Шайхутдинов Д.А. – 9 нб. (25.09.18, 9.10.18, 23.10.18,4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19)

 

Гр. 1306.

1.      Васильева А.Г. – 1 нб. (23.10.18)

2.      Игумнова Е.В. – 7 нб. (9.10.18, 23.10.18,20.11.18, 4.12.18, 25.02.19, 25.03.19, 8.04.19)

3.      Касимова Л.И. – 1 нб. (8.04.19)

4.      Пигилов Д.Н. – 10 нб. (9.10.18, 23.10.18,20.11.18, 4.12.18, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

5.      Слуцкая Е.М. – 5 нб. (23.10.18, 11.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

6.      Тарасова А.С. – 4 нб. (23.10.18, 11.03.19, 8.04.19, 22.04.19)

7.      Шигапова З.М. – 1 нб. (4.12.18)

8.      Шулятьева Э.Д. – 5 нб. (23.10.18, 11.03.19, 8.04.19, 22.04.19,  6.05.19)

 

Гр. 1307

1.      Абдрахимов Б.М. – 8 нб. (24.09.18, 8.10.18, 22.10.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

2.      Абдулхакова Л.К. - 4 нб (24.09.18, 22.10.18, 1.03.19, 26.04.19)

3.      Алимова Л.Ф. – 3 нб. (24.09.18, 1.03.19, 29.03.19)

4.      Баязитова Д.И. – 9 нб. (24.09.18, 8.10.18, 22.10.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19, 26.04.19)

5.      Захарова В.Л. – 1 нб. (1.03.19)

6.      Кузнецова А.А. – 1 нб. (22.10.18)

7.      Марковчина В.О. – 2 нб. (22.10.18, 19.11.18)

8.      Миначева А.И. – 3 нб. (1.03.19, 15.03.19, 29.03.19)

9.      Садриева А.М. – 3 нб. (24.09.18, 22.10.18, 1.03.19)

10.  Салимов Ф.Д. – 1 нб. (22.10.18)

11.  Сапарин В.С. – 1 нб. (12.04.19)

12.  Таганцев А.Д. – 3 нб. (15.02.19, 1.03.19, 15.03.19)

13.  Тараненко Л.А. – 1 нб. (8.10.18)

14.  Хазиева Г.Р. – 2 нб. (1.03.19, 12.04.19)

15.  Халиуллина Л.Р. – 2 нб. (8.10.18, 1.03.19)

16.  Хазеева Э. – 3 нб. (15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

 

Гр. 1308

1.      Аппаков Д.Е. – 2 нб. (10.09.18, 1.03.19)

2.      Ахмедзянова Э.Р. – 1 нб. (29.03.19)

3.      Газизова С.Н. – 6 нб. (22.10.18, 19.11.18, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

4.      Гандалоева Д. Б.-Г. – 1 нб (15.03.19)

5.      Жаббаров К.А. – 5 нб. (10.09.18, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

6.      Завиададзе Г.И. – 1 нб. (1.03.19)

7.      Коганова И.В. – 3 нб. (15.03.19, 12.04.19, 26.04.19)

 

8.      Нуриманов Р.Р. – 10 нб. (10.09.18, 24.09.18, 8.10.18, 22.10.18, 19.11.18, 3.12.18, 15.02.19, 15.03.19, 29.03.19, 26.04.19)

9.      Хисамутдинова М.И. – 2 нб. (1.03.19, 12.04.19)

10.  Шаймарданова А.Р. – 3 нб. (29.03.19, 12.04.19, 26.04.19)

11.  Шафигуллина А.А. – 2 нб. (29.03.19, 12.04.19)

12.  Хабибуллина Г.Д. – 1 нб.( 12.04.19)

 

Гр.  1309

1.      Ахунова А.О. – 3 нб. (19.11.18, 1.03.19, 12.04.19)

2.      Галимова Г.А. – 7 нб. (8.10.18, 22.10.18, 19.11.18, 1.03.19, 29.03.19, 12.04.19, 26.04.19)

3.      Галяутдинов Р.Р. – 4 нб. (15.02.19, 1.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

4.      Гизатуллина К.Р. – 2 нб. (19.11.18, 3.12.18)

5.      Гумерова А.А. – 5 нб. (19.11.18, 15.02.19, 1.03.19, 12.04.19, 26.04.19)

6.      Давлятова Ш.Ф. – 3 нб. (22.10.18, 15.02.19, 15.02.19)

7.      Диярова Э.Р. – 2 нб. (29.03.19, 12.04.19)

8.      Линьков Р.В. – 1 нб. (29.03.19)

9.      Лысова Ю.В. – 2 нб. (8.10.18, 22.10.18)

10.  Назарова Д.А. 2 нб. (24.09.18,  22.10.18)

11.  Фахрутдинова И.Н. – 1 нб. (22.10.18)

12.  Хасанов Р.Б. – 2 нб. (19.11.18, 1.03.19)

13.  Шакирзянова К.Р. – 1 нб. (8.10.18)

14.  Яманова А.В. – 11 нб. (10.09.18, 24.09.18, 22.10.18, 19.11.18, 3.12.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

 

Гр.1310

1.      Габитов Ф.Ф. – 2 нб. (24.09.18, 8.10.18)

2.      Галимов Б.А. – 1 нб. (29.03.19)

3.      Галяутдинова Э.А. – 1 нб. (24.09.18)

4.      Гарифуллин Р.Л. – 2 нб. (24.09.18, 12.04.19)

5.      Гречухина А.О. – 1 нб. (1.03.19)

6.      Ермолаева Д.М. – 2 нб. (15.02.19, 29.03.19)

7.      Ишматова К.А. – 2 нб. (3.12.18, 29.03.19)

8.      Макаров С.М. – 4 нб. (24.09.18, 8.10.18, 1.03.19, 12.04.19)

9.      Мирзагазаде И.Ф. – 8 нб. (24.09.18, 8.10.18,  22.10.18, 19.11.18, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

10.  Набиуллина Д.В. – 7 нб.(24.09.18, 22.10.18, 19.11.18, 15.02.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

11.  Нажмутдинова Т.Ф. – 2 нб. (3.12.18, 29.03.19)

12.  Нгуен Ш.Т. – 4 нб. (15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 12.04.19)

13.  Николаева А.Е. – 6 нб. (24.09.18, 19.11.18, 15.02.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

14.  Нуртдинова Э.А. – 8 нб. (24.09.18, 22.10.18, 19.11.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

15.  Обдирщиков С.А. – 5 нб. (8.10.18,  15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 12.04.19)

16.  Цеденова А.С. – 3 нб. (3.12.18, 15.03.19, 12.04.19)

17.  Чернова Ю.А. – 1 нб. (15.03.19)

18.  Чувашаев Р.Ю. – 2 нб. (1.03.19, 29.03.19)

19.  Шадрин Д.И. – 5 нб. (8.10.18,  15.02.19, 1.03.19, 29.03.19, 12.04.19)

 

Гр. 1311

1.Авазов Улугбек – 10 нб. (8.10.18, 22.10.18, 19.11.18, 3.12.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

2. Ахмед Ахмедне – 9 нб. (8.10.18, 22.10.18, 19.11.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

 

3. БайтуроваМадинаИсламовна – 8 нб. (8.10.18, 3.12.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

4. БобоалиевСафарали – 2 нб. (12.04.19,  26.04.19)

5. ВахидДжавидГамбароглы – 1 нб. (22.10.18)

6. ИзатовШодмонАхмаджонович – 2 нб. (29.03.19, 26.04.19)

7.КенджаевДжонибекДилшодович – 6 нб. (15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

8.Махмудов Махмуд Рахимоглы – 11 нб. (24.09.18, 8.10.18, 22.10.18, 19.11.18, 3.12.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

9. ОдиловаШохинахонХасановна -5 нб. (8.10.18, 15.02.19, 15.03.19, 29.03.19, 26.04.19)

10. Рахманкулова Фазиля – 6 нб. (8.10.18, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19,  26.04.19)

11. ТожибоевШахзод – 9 нб. (24.09.18, 22.10.18, 19.11.18, 3.12.18, 15.02.19, 1.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 26.04.19)

12.ХамзаеваМанзурахонМаруфходжаевна – 2 нб. (15.02.19, 26.04.19)

 

 

Тематический и календарный план лекций по общей хирургии для студентов лечебного факультета КГМУ на 2018/2019 учебный год.

 

 

№ п/п

Темы лекций

Дни.

1.

Асептика. Антисептика.

 

10.09.2018;

11.09.2018;

 

2.

Боль и обезболивание. Болевой синдром. Местная и общая анестезия.

 

24.09.2018;

25.09.2018;

 

3.

Кровотечения.

8.10.2018;

9.10.2018;

 

4.

Современные принципы лечения кровопотери.

22.10.2018;

23.10.2018;

 

5.

Основы гнойно-септической хирургии. Общие вопросы острой хирургической инфекции.

 

19.11.2018;

20.11.2018;

 

6.

Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки: фурункул, карбункул, гидраденит. Рожистое воспаление, абсцесс, флегмона.

3.12.2018;

4.12.2018;

 

7.

Анаэробная клостридиальная инфекция. Газовая гангрена. Столбняк. Этиология, диагностика, клиника, лечение, профилактика.

 

15.02.2019;

25.02.2019;

 

8.

Перитонит: этиология, диагностика, клиника, лечение.

 

1.03.2019;

11.03.2019;

 

 

9.

Раны: классификация, фазы раневого процесса, хирургическая обработка (ПХО, ВХО, повторная). Способы закрытия ран: виды швов.

 

15.03.2019;

25.03.2019;

 

 

10.

Закрытые повреждения мягких тканей, костей, органов брюшной и грудной полостей.

 

29.03.2019;

8.04.2019;

 

 

11.

Ожоги: термические, химические, электротравма, радиационные. Первая помощь, диагностика, лечение.

 

12.04.2019;

22.04.2019;

 

 

12.

Этапы лечения хирургических больных.

 

26.04.2019;

6.05.2019.